مزایای اسلام در زمان شیوع وبا

مزایا و فضایل اسلام همواره در هر دوه و برهه‌ای متجلی می‌شود و در این وبای عظیمی که طول و عرض کره‌ی خاکی را درنوردیده این مزایا در قالب‌ها و شکل‌های گوناگونی رخ می‌نماید. معطوف کردن دیدها به این محاسن و مزایا د...

کرونا، سرمایه‌داری، دین، غرور بشری و چیزهایی دیگر

(۱) چیزی بیشتر از ویروس کورونای جدید که همهٔ جهان را در نوردیده نمی‌توانست نشان دهندهٔ هم‌زمان ناتوانی و غرور آدمی باشد. انسانی که گمان می‌کند قوی‌ترین جان‌دار جهان و موجودی بسیار باعظمت است. البته شکی در این ...