منطق لیبرال: سکولاریسم، فلسفهٔ مادرِ لیبرالیسم (۱)

فهم کامل و منضبط عقاید و اندیشه‌ها حاصل نمی‌گردد و امکان بحث و بررسی صحیح آن فراهم نمی‌شود مگر با شناخت اصل و اساس آن؛ الله متعال نیز هنگامی که خواست انسان را فرا خوانده و حقیقت و تغییرات او را بیان نماید وی را...

منطق لیبرال: دسته‌های مردم در عُرف کلیسا

سکولاریسم اساسِ فلسفی لیبرالیسم است، و می‌شود گفت سکولاریسم پلی است که دیگر اندیشه‌های عقلگرا ـ حتی مارکسیسم ـ از آن عبور می‌کنند، بنابراین هر مارکسیستی ضرورتا سکولار است. به بیان دیگر لیبرالیسم یکی از تطبیقات ...

تاثیر تاریخ بر خیزش ملت‌ها

بسیارند و بلکه فراتر از شمار هستند کسانی که در همه‌ی جوانب تاریخ نگاشته‌اند، حوادث تاریخی، عبرت‌های تاریخ و قوانین و شخصیت‌ها آن، اما من ـ فقط درباره‌ی خودم می‌گویم ـ کسی را نمی‌شناسم که در یکی از جوانب تاریخ ک...