سازمان ملل: نیم میلیون آواره‌ی روهینگیا از میانمار گریخته‌اند

بر اساس گزارش صادر شده از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، تنها در عرض یک سال نزدیک به نیم میلیون شخص از میانمار گریخته و در کشورهای همسایه آواره شده‌اند که اغلب آنان را مسلمانان اقلیت روهینگیا تشکی...