کتابچه: نوگرایان و بهره‌کشی از اجتهادات عُمَری

از حوادث تاریخی‌ای که گفتمان نوگرایانه آن‌را مرکز توجه قرار داده و بسیار بدان اشاره می‌کند برخی اجتهادات صادره از امیرالمومنین عمر بن خطاب ـ رضی الله عنه ـ است که آن را به استدلال‌گری ژرف، نادیده گرفتن سرچشمهٔ دینی و تعامل به دور از تکیهٔ محض بر ظاهر الفاظ توصیف می‌کند.
 
گفتمان نوگرایانه، شتابزده برخی از این اجتهادات را تکیه‌گاه خود قرار داد و چنین به تصویر کشید که عمر بن خطاب از سلطه و چیرگی نص رهایی یافته است و فرایضی که آن نصوص بیانگر آنها بودند و احکامی که در بر داشتند را ملغا نموده است و شعائر و عباداتی ثابت در اسلام را به‌خاطر مصلحت و نیز به هدف توسعهٔابی سیاق تاریخی تغییر داده است و برای خوانندگان تاکید کرده است که مصلحت نزد عمر بن الخطاب رضی الله عنه در بنای احکام شرعی و در فهم نصوص دینی و تعامل با آنها بر هر چیزی مقدّم است و یگانه منبعی است که بدان تحاکم می‌کند!
 
از متن کتاب…
 
عنوان کتاب: نوگرایان و بهره‌کشی از اجتهادات عُمَری (خوانشی انتقادی)
 
نویسنده: دکتر سلطان العمیری
 
تعداد صفحات: ۲۸ صفحه

ترجمه: واحد ترجمهٔ بینش

دانلود کتاب به فرمت پی دی اف:

نوگرایان و بهره‌کشی از اجتهادات عُمَری (خوانشی انتقادی)