کتاب بینش: چگونه دانستی که او پیامبر است؟

دخترم در حالی که قرآن در دست داشت و مشغول خواندن آن بود نزد من آمد و گفت: پدر! چطور بفهمیم این قرآنی که می‌خوانیم درست است؟ از کجا بدانیم که این کتاب از طرف خداوند آمده؟

سؤال، سؤالی منطقی بود و من از آن تعجب نکردم. اما چیزی که باعث تعجب من شد این بود که این سؤال را دخترم که هنوز سیزده سالش نشده بود از من پرسید. بابت سؤال تحسینش کردم و جوابش را دادم، اما سؤال‌هایی در ذهن من در حال جوالان دادن بودند:

اگر دخترم این سؤال را از یک انسان جاهل یا کسی که فقط ادعای عالم بودن را دارد می‌پرسید چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا واقعا در میان سونامی شهوات و امواج پیاپی شبهات، تکیه بر ایمان فطری کافی است؟ آیا ایمان ارثی در مقابل این طوفان‌ها دوام می‌آورد؟

(از مقدمهٔ کتاب)

???? عنوان کتاب: چگونه دانستی که او پیامبر است؟

???? نویسنده: ایمن خلیل بلوی

???? مترجم: واحد ترجمهٔ بینش

???? تعداد صفحات: ۱۱۷ صفحه

دانلود کتاب:

chegooneDanesti