کتاب بینش: پرچمداران نهضت اصلاحی سلفی معاصر

هدف مولف در این کتاب، نام بردن از همه‌ی شخصیت‌های نامدار سلفی نبوده چرا که شمار آنان بسیار است، و به هدف استفاده از بررسی تجربه و سیرت آنان تنها به برخی از شخصیت‌های صد سال اخیر اکتفا نموده. مولف تبیین نموده که میراث علما و شخصیت‌ها نظریه‌ی دعوی ـ جنبشی و سیاسیِ تقریبا کاملی را در خود دارد، اما این نیاز به کسانی دارد که در راه توضیح و جمع‌آوری و بازنمایش آن به شکل کامل و جذاب تلاش کنند. آنان کسانی بودند که در راه آموزش دینی و دنیوی تلاش کردند، با بی‌سوادی جنگیدند و آموزش همه از جمله دختران را تشویق کردند، کتابخانه‌های عمومی تاسیس کرده و مدرسه‌ها را بازگشایی کردند و گروه‌هایی را برای آموزش عالی به دیگر کشورها فرستادند. و این علاوه بر جنبش تالیف و تحقیق گسترده‌ای بود که زمینه را برای نهضت علمی معاصر فراهم ساخت…

???? عنوان کتاب: پرچمداران نهضت اصلاحی سلفی معاصر

???? نویسنده: اسامه شحاده

???? مترجم: واحد ترجمهٔ بینش

???? تعداد صفحات: ۶۰۰ صفحه

دانلود کتاب:

ParchamdaranEslah