کتاب بینش: از الحادت دست بردار

این‌که برخی امور در جهان هستی، عالی و بی‌نقص نیستند بر خلاف تعبیر انسان ملحد، وجود اتقان و دقت در آفرینش را نفی نمی‌کند، بلکه خود این موضوع وجود اتقان در جهان هستی را تأیید می‌کند. اگر هیچ‌گونه حکمت و اتقانی در کار نبود انسان ملحد به وجود اشیای غیر متقن و ناقص پی نمی‌برد. چگونه می‌توانی در جهانی بدون طرح و نقشه، از طرح و نقشه ایراد بگیری؟ اما این‌که می‌گویند برخی اشیاء غیرمتقن و ناقص هستند، یا به علت نقصان در دانش و یا کوتاهی در درک انسان نسبت به حکمتِ اشیاء است…

(از متن کتاب)

???? عنوان کتاب: از الحادت دست بردار

???? نویسنده: هیثم طلعت

???? ترجمه: واحد ترجمهٔ بینش

???? تعداد صفحات: ۸۳ صفحه

دانلود کتاب:

از الحادت دست بردار