چرا فراگیری علم شرعی ضروری است؟

بدون شک فراگیری علم یکی از پرفضیلت‌ترین اعمال و بلکه از جمله‌ی جهاد در راه الله است؛ به ویژه در دوران ما که بدعت‌‌ها در جامعه‌ی اسلامی شروع به انتشار و ازدیاد نموده و در اثر فتواهای افرادی که بدون علم فتوا می‌دهند جهل و نادانی بسیاری در حال رواج است. همچنین بسیاری از مردم به جدل روی آورده‌اند.

بر اساس این سه مورد، بر جوانان واجب است که نسبت به کسب علم حریص باشند:

نخست: بدعت‌هایی که شراره‌های آن در حال نمایان شدن است.

دوم: افرادی که بدون علم به فتوا روی آورده‌اند.

سوم: بحث و جدل بسیار در مسائلی که برای اهل علم واضح و آشکار است اما برخی بدون اینکه علم داشته باشند در مورد آن به جدل می‌پردازند.

به همین دلیل ما نیاز ضروری به علمایی داریم که علمشان ثابت و راسخ بوده و آگاهی گسترده‌ای داشته و دین الله را می‌فهمند. کسانی که در دعوت و راهنمایی مردم حکمت دارند. زیرا بسیاری از مردم امروزه در مسئله‌ای از مسائل تنها علم نظری را فرا می‌گیرند و تلاش برای اصلاح و تربیت مردم برایشان اهمیتی ندارد و برایشان مهم نیست که اگر اینگونه یا آنگونه فتوا دهند سبب شر و بدی بزرگ‌تری می‌شوند که سرانجامش را جز الله کسی نمی‌داند.

علامه ابن عثیمین رحمه الله

منبع: سایت علامه ابن عثیمین رحمه الله.