سخنان آراسته: آزادی، مقدم بر پیاده‌سازی شریعت است

آزادی به عنوان یکی از نیازهای ضروری انسانی به معنای رها کردن انسان‌هاست تا خود آن‌چه را می‌خواهند برگزینند و مجبور به امری یا کاری نشوند. بنابراین اگر وجوب پیاده‌سازی شریعت را باور دارند انتخاب آنان نیز همین خو...

منطق لیبرال: سکولاریسم، فلسفهٔ مادرِ لیبرالیسم (۴)

آنان خانواده و قبیله و نسب و حق پدر و مادر را به حاشیه بردند؛ زیرا همهٔ این‌ها بر اختیار فرد تاثیر محدود کننده دارد و بر همین اساس طلاق در میان آنان منتشر است زیرا زندگی هیچ‌کس به دیگری مربوط نیست و حتی دخالت پ...

آیا سکولاریسم از آزادی‌های فردی حمایت می‌کند؟

این که «نظام سکولاریسم فضای بسیار بازی به آزادی‌های فردی می‌دهد» امروزه نزد بسیاری از روشنفکران تبدیل به یک امر مسلم و قطعی و غیر قابل بحث شده و می‌گویند: سکولاریسم به آزادی‌های فردی احترام می‌گذارد مادامی که ا...

آوردگاه نص: همه‌ی انحرافات فکری معاصر، در کنار هم

تا بحث از حد مرتد در اسلام به میان می‌آید تردید، سرگردانی و اضطراب بسیاری از نویسندگان سیاسی معاصر را در بر می‌گیرد، چرا که این مبحث اشکالی بزرگ در مقابل فشار و تبلیغات فرهنگ غرب به شمار می‌رود. فرهنگی که آزادی...