آیا سکولاریسم از آزادی‌های فردی حمایت می‌کند؟

این که «نظام سکولاریسم فضای بسیار بازی به آزادی‌های فردی می‌دهد» امروزه نزد بسیاری از روشنفکران تبدیل به یک امر مسلم و قطعی و غیر قابل بحث شده و می‌گویند: سکولاریسم به آزادی‌های فردی احترام می‌گذارد مادامی که ا...

عموسام چه حمله‌ای را تروریستی می‌داند؟

ظاهرا برای تروریستی دادن یک هجوم هیچ معیار معین یا قاعده‌ی ثابتی نزد آمریکایی‌ها وجود ندارد. هیچ قانون واضح و ثابتی در این زمینه وجود ندارد و از سوی دیگر عدم وجود یک تعریف دقیق برای ترور و نشانه‌های بارزی که یک...

رسانه‌ها حملات صورت گرفته توسط مسلمانان را پنج برابر بیشتر پوشش می‌دهند

بر اساس یک پژوهش که توسط دانشگاه جورجیا در آمریکا انجام گرفته حوادث تروریستی که متهم اصلی آن مسلمانان هستند پنج برابر بیشتر از حملاتی که توسط غیر مسلمانان رخ می‌دهد مورد توجه و پوشش رسانه‌ها قرار می‌گیرد. ای...