کتاب قواعد فهم عقيده و رفتار با مخالف

این کتاب: اصول مطالعه و درک دیدگاه‌های دینی را بیان کرده و آداب برخورد با مخالفین و منتقدین را آموزش می‌دهد. گفت‌وگوی آرام و منطقی بهترین شیوه‌ برای مناظره و احتجاج‌های دینی است که در کلام‌الله مجید و سنت حسنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نیز بارها بر آن تأکید شده است. در عصر حاضر که امکان تبادل و تعامل اندیشه‌ها به یاری وسایل ارتباط جمعی فراهم شده و روند بیداری اسلامی و گرایش به بهترین دین جهان (اسلام) در حال فزونی است، لازم است تا مسلمانان ـ به ویژه جوانان ـ با شیوه‌های صحیح درک و دریافت آراء و اندیشه‌های مختلف و نحوه برخورد درست با نگرش‌های مخالف آشنا شوند، تا به جای سوءتفاهم، هیجان‌زدگی و اقدامات و سخنان ناشی از احساسات، زمینه فهم و دعوت طرف مقابل به اسلام حقیقی را مهیا کنند. نویسنده در اثر حاضر نخست، سیزده اصل و ضابطه را برای درک درست‌ عقیده و آموزه دینی بیان می‌کند، و در فصل بعد، سیزده اصل و قانون برای برخورد با نظرات مخالفین و نحوه تعامل با آنها ارائه می‌دهد تا پیروان دیگر ادیان و حتی دیگر مذاهب اسلامی که در نتیجه بی‌اطلاعی در بندِ باورهای نادرست هستند، روح اسلام را دریابند و به راهِ صلاح و رستگاری قدم بگذارند.


شناسنامه‌ی کتاب:

قواعد فهم عقيده و رفتار با مخالف

نویسنده : دکتر احمد بن سعد غامدی رحمه الله

مترجم : ابوعمر انصاری

منبع: کتابخانه‌ی قلم (مجموعه‌ی موحدین)


دانلود:

word pdf