تلفیق ورشکسته: نقد گفتمان محمد شُحرور (۹)

شحرور می‌گوید: «اما قرائت ما، بنابر این پیش‌فرض است که فهم قرآن ممکن نیست مگر در پرتو علوم و معارف معاصر» و بر اساس این باور، پیش از استدلال می‌گوید: «بشر، در خلال روندِ تکاملی خود از شبیهِ میمون که بر چهار دست...

سه گام برای درمان ضعف ایمان

اینکه پدیده‌ی ضعف ایمان نیاز به توجه، شناخت اسباب و روش‌های درمان دارد گزافه گویی نیست. آنچه در زندگی روزمره‌ در جوامع اسلامی شاهد آن هستیم آشکارا به شیوع این بیماری خطرناک در نفس انسان‌ها و نفوذ در  دل‌ها اش...