داستان مختصر اندلس

اندلس، آن بهشتِ از دست رفته همچنان و در طول قرن‌ها یاد زیبای خود را در دل مسلمانان حفظ کرده است. تمدن باشکوهی که به مرکز تقابل دنیای مسلمان و اروپای کوچک صلیبی تبدیل شد. با از دست رفتن اندلس، اسپانیا و پرتغال ک...

دورویی غرب در برخورد با استقلال‌خواهی ملت‌ها

قضیه‌ی کاتالونیا از دوگانگی وحشتناک غرب در تعامل با قضایای ملت‌ها و کشورها پرده برداشت. در حالی که همین کشورهای غربی معمولا به بهانه‌ی «اراده‌ی ملت‌ها» از تقسیم کشورهای دیگر حمایت می‌کنند، چنانکه برای مثال ـ ن...