سخنان آراسته: مسائل مهم‌تری هم هست!

از جمله عباراتی که برخی متوجه کسانی می‌کنند که امر به انجام برخی احکام شرعی یا نهی از برخی گناهان می‌کنند، این است که: کاری که تو می‌کنی بی‌توجهی به آن‌چه مهم‌تر، و اغراق در جزئیات به قیمت بی‌توجهی به کلیات و د...

آوردگاه نص: به سوی سکولاریسم

«احکام شرعی را نمی‌توان اجباری کرد، کسی که دوست دارد نماز بخواند، روزه بگیرد یا از حرام دوری کند، خودش بهتر می‌داند، و کسی که چنین نکند نمی‌توان او را مجبور نمود، زیرا خودش می‌داند و خدای خودش». این جملات خلاص...

تا عذری باشد به پیشگاه پروردگار

این بخش از آیه‌ی کریمه‌ی سوره‌ی اعراف یعنی پاسخ آن تعداد از ساکنان قریه‌ی «ایله» که به امر و نهی پروردگار پایبند مانده بودند به کسانی که سکوت را بر امر به معروف و نهی از منکر ترجیح داده بودند، مرا به تامل وادا...