آوردگاه نص: میان دو تصویر

مقایسه‌ی این دو تصویر متفاوت، حالتی از شگفتی را ایجاد می‌کند: تصویر اول: سعید بن المسیب، شعبی، سفیان ثوری، اوزاعی، احمد، مالک، شافعی، ابوحنیفه و دیگر بزرگان علمای اسلام را نشان می‌دهد که از شبهات می‌ترسند و مر...

آیا بدعتی به نام بدعت حسنه داریم؟

سوال: به این شبهه چگونه پاسخ دهیم؟ عده‌ای می‌گویند ما بدعت حسنه و بدعت سیئه داریم و به این سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ استناد می‌کنند که فرموده‌اند: «هر کس در اسلام سنتی حسنه بگذارد اجر آن و اجر کسی که ب...

آیا حافظ ابن حجر جشن گرفتن میلاد پیامبر صلی الله علیه وسلم را جایز دانسته است؟

سوال: آیا واقعا ابن حجر عسقلانی جشن گرفتن مولودی را جایز دانسته؟ چون اینجا در الجزایر بسیاری از مشایخ به این جواز ابن حجر عسقلانی در جایز بودن جشن گرفتن مولود استدلال می‌کنند. (بیشتر…)...

حجاب‌های دهگانه میان بنده و پروردگار (برگرفته از سخنان امام ابن قیم)

حجاب اول: جهل نسبت به پروردگار یعنی اینکه بنده، خداوند خود را به درستی نشناسد یا اینکه درک اشتباهی از او در ذهن داشته باشد. آنکه او را دوست ندارد او را نشناخته و آنکه او را نشناخته نیز ممکن نیست او را دوست بدا...