اشاره‌های مشابه و تاثیر مشابه

📝 یوسف سمرین ابوحامد غزالی در جایی حالتی را مثال زده که ممکن است انسان از طریق آن گرفتار مغالطهٔ منطقی شود. او می‌گوید: «اگر انسان شبانه در حال پیاده‌روی است و ناگهان کنار خود چیزی بلند ببیند خواهر ترسید و ب...

آزار جنسی در سرزمین آزادی‌های جنسی؛ چرا؟

«یک روز تصمیم گرفتم با دامن جدیدم به محل کارم بروم. اصلا نمی‌دانستم این لباس آنقدر برایم مشکل درست کند… دقیقا از آغاز روز نمی‌توانستم تعداد چشمانی که به من و به پشتم خیره شده را تحمل کنم. همینطور چند تُن حرف و ...