شکست‌های ما به سبب گناهان ماست

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می‌گوید: هرگاه مسلمانان ضعیف باشند و دشمنشان بر آنان پیروز شود این به سبب گناهان و خطاهای خودشان است: یا به سبب کم‌کاری در ادای واجبات پنهان و آشکار، یا به سبب تجاوز و دست‌درا...

ذوالقرنین و فقهِ برگرفتن اسباب قدرت و تمکین

قرآن آکنده از آیاتی است که افراد و گروه‌ها و ملت‌ها را به برگرفتن اسباب قدرت مادی و معنوی فرا می‌خواند، تا آنکه خداوند نیز وعده‌ی خود را مبنی بر پیروزی و تمکین آنان در زندگی محقق سازد. از جمله‌ی این توصیه‌های ر...