کتابچه: معیارهای نقد متن نزد محدثان

خاورشناسان محدثان را به بی‌توجهی نسبت به نقد متن متهم نموده و چنین می‌پندارند که گویا ‏محدثان هر روایتی که سندش صحیح بوده را می‌پذیرفتند ولو متن آن روایت بسیار دور از عقل و ‏منطق باشد! نوگرایان عصر حاضر نیز متأثر از این سخنان شده و بدون هیچ دلیل و برهانی ادعا ‏می‌کنند که محدثان توجهی به نقد متن نداشته و تنها به نقد سند اکتفا کرده‌اند.‏

اما اگر اندک نگرشی به میراث روایی مسلمانان داشته باشیم به‌خوبی در می‌یابیم این پندار ناشی از ‏بی‌اطلاعی نسبت به این میراث بزرگ است. این متن تأکیدی است بر این که محدثان تنها به نقد سند اکتفا نمی‌کردند و توجه بسیاری به نقد متن ‏داشته‌اند.‏

???? عنوان کتابچه: معیارهای نقد متن نزد محدثان

???? نویسنده: ابراهیم محمد صدیق

???? مترجم: امید بیجاری

???? تعداد صفحات: ۲۹

تهیه شده در مرکز مطالعات اسلامی بینش

دانلود کتاب به فرمت پی دی اف:

معیارهای نقد متن نزد محدثان