سه اشتباه در فهم مشکل غُلُو و تندروی

برخی از پدران و مادران از مجاهدت فرزندانشان در طاعات و عبادات یا ترک گناهان توسط آنان می‌ترسند و هراس این را دارند که چنین رفتارهایی به غلو و تندروی منجر شود! این ترس به سبب سه اشتباه در فهم طبیعت مشکل غُلُو ب...

تندروی در اروپا، مبارزه با تندروی در کشورهای اسلامی!

در زمانه‌ای که حوادث و گزارشات نشان می‌دهند طرفداران تندروی در قاره‌ی اروپا به مراکز تصمیم‌گیری رسیده و احزاب راست‌گرای اروپایی نتایج بی‌سابقه‌ای را از صندوق‌های رأی به دست آورده‌اند، همان کسانی که موسوم به ن...

نقد رویکرد لیبرالها در برابر تندروی

بمب‌گذاری‌ها و خرابکاری‌هایی که در برخی کشورهای اسلامی رخ داده و می‌دهد مجالی مناسب را برای گفتمان لیبرال فراهم کرده تا درباره‌ی تندروی، نشانه‌ها، آثار و کیفیت رویارویی با آن سخن بگوید. گفتمان لیبرال در این بار...

نسبت تحصیل کردگان علوم شرعی در گروه‌های تندرو

توضیح: گزارش فوق صرفا برای بررسی ادعای تاثیر منفی علوم دینی و تحصیلات شرعی و ارتباط علم شرعی و درس خواندگان این علوم با خشونت ارائه شده و وب سایت بینش با همه‌ی اصطلاحات و دسته‌بندی‌های موجود در این گزارش موافق ...