نقش بزرگ کُردها در تاریخ اسلام

کردها ملتی ریشه‌دار در تاریخ منطقه ما هستند و ریشه‌دار بودن در اینجا به وجود مکانی و زمانی محدود نیست بلکه همراه با تاثیرگذاری اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است اما مسئلهٔ توجه‌برانگیز این است که نام بردن از...

عزبن عبدالسلام؛ فروشندهٔ پادشاهان

تاریخ اسلام هیچ‌گاه خالی از حضور علمایی نبوده که دست امت را در تاریکی‌ها و بحران‌ها گرفته و وظیفهٔ مقدس خود را در ادای امانت و نشر علوم و تصحیح انحرافات و رو در رویی با ستمگران، انجام داده‌اند. علمایی وارسته‌ای...