دفاع مفتی رژیم بعثی اسد از جنایات حکومت میانمار

احمد بدرالدین حسون، با «مهاجر غیر قانونی» نامیدن مسلمانان روهینگیا ادعا کرد، «آنان قربانی نیستند» و این یک هجوم رسانه‌ای علیه حکومت میانمار است. حسون در مصاحبه با تلویزیون هندی «ویون» گفت: آنچه برای مسلمانان ر...