عادی شدن نعمت‌ها

برای بنده چیزی مضرتر از ملال آور شدن نعمت‌ها نیست. او دیگر آن را نعمت نمی‌بیند و براش شکر نمی‌کند و برایش خوشحال هم نمی‌شود. ـ ابن قیم رحمه الله شخص فاضلی می‌گفت: بیماری ساکتی وجود دارد که از بدترین بیما...

الحاد و معضل اخلاق

به نظر من نیچه ملحدی بود که بیش از دیگران نتایج الحاد خود را به دوش گرفت و با آن تا پایانش رفت. او صریح بود، بدون «ماست‌مالی». پژوهش اندیشه‌های غیر اخلاقی او در باب تقدیس قدرت و تحقیر ضعف و دیگر طرح‌های منهدم ...