آسیبی به نام دیدن نداشته‌ها

در یکی از کلاس‌های تربیتی که حضور داشتم سخنران توجه ما را به اشتباه مکرری که ما پدر و مادرها هنگام مشاهده‌ی کارنامه‌ی فرزندمان می‌کنیم، جلب کرد؛ اینکه ما می‌بینیم فرزندمان در همه‌ی درس‌ها قبول شده جز یک درس، ام...