ده سبب برای به دست آوردن محبت الله (برگرفته از سخنان امام ابن قیم)

بخاری و مسلم در صحیح خود از انس بن مالک رضی الله عنه روایت کرده‌اند که گفت: در حالی که من و رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم از مسجد خارج می‌شدیم با مردی در کنار در مسجد روبرو شدیم. آن مرد از رسول الله صلی ال...