کتاب بینش: سکولاریسم؛ طاعون عصر (شناخت اصطلاح و افشای محتوا)

چرا کتاب «سکولاریسم، طاعون عصر» در مجموعه کتاب‌های «الحاد در ‏میزان» قرار گرفته است؟

چه رابطه‌ای بین بررسی الحاد و پاسخ به ملحدان و شرح مظاهر فساد این ‏مذهب و دعوت پیروان آن به یگانگی حق و رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم، با ‏بررسی مذهب سکولاریسم وجود دارد، در حالی‌که به این امر آگاهیم كه ‏سکولاریسم ضرورتاً به نفی و انکار خداوند و نیز انکار این حقیقت که قرآن بر ‏پیامبر اکرم وحی شده است، منجر نمی‌شود؟

چرا ما موضوع سکولاریسم را به سلسله بحث‌های فکری که مختصّ ‏پاسخ به شبهات مادی‌گرایان و پوچ‌گرایان است، پیوست داده‌ایم؟ آیا همهٔ این ‏افراد در ترازوی عقیده، با هم برابر هستند؟ آیا خودرأیی نیست اگر سکولاریسم ‏را در جنس الحاد وارد کنیم، در حالی‌که می‌دانیم بر خلاف سکولاریسم که ‏زمینهٔ فعالیت آن سیاسی است و سعی نمی‌کند که در زمینهٔ عوالم غیب و امور ‏مربوط به آخرت سخن بگوید؛ الحاد، نوعی مذهب عقیدتی است؟

از مقدمهٔ کتاب

📗 عنوان کتاب: سکولاریسم؛ طاعون عصر (شناخت اصطلاح و افشای محتوا)

از مجموعه کتاب‌های الحاد در میزان

📝 نویسنده: سامی العامری

🖊 ترجمه: واحد ترجمهٔ بینش

📑 تعداد صفحات: ۳۸۹ صفحه

دریافت کتاب:

سکولاریسم طاعون عصر