کتابچه: ۲۱ نکته دربارهٔ روزهٔ ۶ روز شوال

شوال ماه مبارکی است، ماه طاعت و ‏عبادت است؛ نخستین ماه از ماه‌های حج ‏است، روزه‌ی شش روز این ماه سنت است ‏و کسی که اعتکاف در ماه رمضان را از ‏دست داده می‌تواند در این ماه به اعتکاف ‏بنشیند، کما این ماه ماه از...