سخنان آراسته: همهٔ سنت تشریعی نیست

برخی از نویسندگان معاصر این مسئله را تکرار می‌کنند که هرچه از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ صادر می‌شود به دو بخش سنت تشریعی و سنت غیر تشریعی تقسیم می‌شود؛ آن‌چه الزام آور است سنت تشریعی است اما سنت غیر تشریعی ...

آوردگاه نص: تاثیر ناخواسته

ساعتی نمی‌گذرد مگر اینکه «محمد» وارد یکی از سایت‌های اینترنتی شده با پیروان گروه‌های مختلف فکری در مسائل مختلف به گفتگو می‌پردازد... پس از چند ماه گفتگو و مناقشه‌ی مستمر، متوجه می‌شویم او دیدگاه‌ها و افکاری منح...

راهی برای رسیدن: بحران یک منتظر همیشگی

دست بر زیر چانه نهاده و با توجه بسیار پروژه‌ها و فعالیت‌های دعوی و فرهنگی و حقوقی را تماشا می‌کند... او نام همه‌ی برنامه‌ها را می‌داند و طی روزهای گذشته با بعضی از فعالان این عرصه‌ها تماس‌هایی هم داشته و حتی هم...