اعتکاف، مدرسه‌ی نوابغ

«گفتگو فهم را پربار می‌سازد، اما اعتکاف مدرسه نوابغ است» ادوارد گیبون مطمئنا گیبون در این گفته خود تا حد زیادی درست گفته است، زیرا اکثر متفکرین و رهبران معنوی و شعرا بخش مهمی از وقت خود را در خلوت و تنهای...

ضوابط عزلت و مخالطت با مردم هنگام اوج فتنه‌ها

هنگام فتنه‌ها و شدت گرفتن آن با نگاه به دو مساله می‌توان دانست که عزلت برای مومن بهتر است یا مخالطت: نخست: نگاه به تاثیری که مومن می‌تواند بر فتنه بگذارد: برخی از مردم نسبت به فتنه‌ای که رخ داده علم و درا...