درباره‌ی برخی احادیث ضعیف و بی‌اساس در باب فضائل قرآن

سوال: آیا فضایل سوره‌های قرآن که در این سایت (*****) آمده صحیح است؟ و آیا خواندن پشت سر هم سوره‌های الرحمن و واقعه و حدید جایگاه انسان را در بهشت فردوس تضمین می‌کند؟ کجا می‌توانم یک منبع موثق صححیح را بیابم که...