این خانهٔ من است؛ شرح کوتاه و مصور قضیهٔ فلسطین برای کودکان و نوجوانان

???? این خانهٔ من است؛ شرح کوتاه و مصور قضیهٔ فلسطین برای کودکان و نوجوانان

???? تهیه شده توسط سایت فلسطین للأطفال

ترجمه در مرکز مطالعات اسلامی بینش

دانلود:

PalestineNojavanan.pdf