درباره‌ی برخی احادیث ضعیف و بی‌اساس در باب فضائل قرآن

سوال:

آیا فضایل سوره‌های قرآن که در این سایت (*****) آمده صحیح است؟ و آیا خواندن پشت سر هم سوره‌های الرحمن و واقعه و حدید جایگاه انسان را در بهشت فردوس تضمین می‌کند؟ کجا می‌توانم یک منبع موثق صححیح را بیابم که فضایل سوره‌های قرآن را جمع‌آوری کرده باشد؟ پاسخ:

پس از بررسی سایت مورد نظر متوجه شدم پر از دروغ‌هایی است که به الله و پیامبرش نسبت داده شده. آنها برای هر سوره‌ای فضیلتی ساخته و به دروغ به رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ یا علی رضی الله عنه یا جعفر صادق رحمه الله و دیگران نسبت داده‌اند.

از جمله‌ی این دروغ‌ها:

هر کس هر جمعه سوره‌ی نساء را بخواند از فشار قبر در امان می‌ماند و هر که سوره‌ی مائده را بخواند معادل پاداش ده برابر همه‌ی یهودیان و نصرانیان که در قید حیات هستند را به دست می‌آورد و گناهانی به همان اندازه از او بخشیده می‌شود و نوشتن سوره‌ی اعراف با گلاب و زعفران و محافظت از آن باعث حفاظت بنده از دشمنانان و حیوانات موذی می‌شود و هر که سوره‌ی انفال و توبه را هر ماه بخواند از نفاق برائت می‌یابد، و ثواب سوره‌ی «ص» برابر با وزن کوه پیامبر داوود علیه السلام است، و هر که سوره‌ی زمر را بخواند وارد آتش نمی‌شود، و هر که سوره‌ی غافر را هر سه روز یک بار بخواند گناهانش بخشیده می‌شود، و هر که سوره‌ی سجده را بخواند روز قیامت نوری در برابر او می‌تابد… و دیگر دروغ‌ها.

ثانیا:

این سخن که خواندن سوره‌ی الرحمن و واقعه و حدید پشت سر هم جایگاهی را در بهشت فردوس برای بنده تضمین می‌کند، سخنی است بی‌دلیل و نسبت دادن یک سخن به الله متعال است و دروغ بستن بر رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ است.

و درباره‌ی اینکه این سوره‌ها ـ با هم یا جداگانه ـ فضیلت ویژه‌ای داشته باشند چیزی نیافته‌ایم که ثابت شده باشد.

ـ اما حدیث «هر چیز عروسی دارد و عروس قرآن سوره‌ی الرحمن است» حدیثی است منکر. نگاه: «سلسلة الاحادیث الضعیفة» آلبانی (۱۳۵۰).

ـ و حدیث «هر کس سوره‌ی واقعه را هر شب بخواند هیچگاه دچار فقر و نیاز نمی‌شود» نیز ضعیف است. نگا: «الضعیفة» (۲۸۹).

ـ و حدیث «هر کس سوره‌ی حدید را بخواند از جمله‌ی کسانی نوشته می‌شود که به الله و پیامبرش ایمان آورده‌اند» موضوع یعنی ساختگی است. نگا: «السراج المنیر» (۴/ ۲۱۹) خطیب شربینی، و «الفتح السماوي» (۹۲۱) مناوی.

ثالثا:

امامان علم درباره‌ی فضائل قرآن کتاب‌ّهای پرشماری نوشته‌اند، از جمله مهم‌ترین این کتاب‌ها: فضائل قرآن قاسم بن سلام، و فضائل قرآن فضل رازی، و فضائل قرآن ضیاء المقدسی، و فضائل قرآن فریابی، و فضائل قرآن ابن ضریس، و فضائل قرآن مستغفری، و فضائل قرآن محمد بن عبدالوهاب است.

که در این کتاب‌ها نیز احادیث و روایات صحیح و ضعیف وجود دارد که برخی از این کتب صحیح‌تر از برخی دیگر است.

از جمله صحیح‌ترین کتاب‌ّهایی که در زمینه‌ی فضائل قرآن نگاه شده:

ـ «فضائل القرآن» حافظ ابن کثیر دمشقی.

ـ «الصحیح والسقیم في فضائل القرآن الکریم» تالیف جمعیة الحدیث الشریف.

ـ «الصحیح المسند من فضائل السور» حسان بن عبدالرحیم.

ـ «صحیح فضائل القرآن» مؤید عبدالفتاح حمدان.

برای توضیحات بیشتر مراجعه نمایید به سوال شماره‌ی (۴۷۶۱۸) و (۱۲۹۵۰۲).

والله اعلم.

اسلام سوال و جواب