داستان مختصر اندلس

اندلس، آن بهشتِ از دست رفته همچنان و در طول قرن‌ها یاد زیبای خود را در دل مسلمانان حفظ کرده است. تمدن باشکوهی که به مرکز تقابل دنیای مسلمان و اروپای کوچک صلیبی تبدیل شد. با از دست رفتن اندلس، اسپانیا و پرتغال ک...

منذر بن سعید بلوطی، معلم پادشاهان

منذر بن سعید بلوطی، فقیه و محقق و خطیبِ سخنور و از نامداران قرن چهارم هجری است. البلوطی به سال ۲۶۵ هجری قمری در قرطبه دیده به جهان گشود. ایشان منتسب به قبیله‌ای به نام «کزنه» در نزدیکی قرطبه است که به آن «فحص ...