خوانش سکولار از تاریخ اسلام

وقتی می‌خواهیم از نگاه سکولارها به تاریخ اسلامی سخن بگوییم قضیه از چند رخداد و واقعه‌ی مشخصی که در کتب تاریخی روایت شده فراتر می‌رود و به زمینه‌هایی می‌رسد که بر مبنای آن تحلیل و استنباط و نتیجه‌گیری انجام می‌ش...