غربی‌تر از غربی‌ها

غرب از آن هنگام که به سرزمین‌‌های اسلامی یورش آورده و بیشتر کشورهایش را اشغال کرده و خلافت عثمانی را از بین برد حتی یک روز هم تلاش‌هایش را برای صادر کردن فرهنگ و روش زندگی غربی به جوامع اسلامی متوقف نکرده است. ...

نقد رویکرد لیبرالها در برابر تندروی

بمب‌گذاری‌ها و خرابکاری‌هایی که در برخی کشورهای اسلامی رخ داده و می‌دهد مجالی مناسب را برای گفتمان لیبرال فراهم کرده تا درباره‌ی تندروی، نشانه‌ها، آثار و کیفیت رویارویی با آن سخن بگوید. گفتمان لیبرال در این بار...