کتابچه: ۴۴ نکته دربارهٔ دههٔ نخست ذوالحجه

خداوند در بین مخلوقاتش برتری قرار داده ‏و درجات ومنزلت برخی را بر دیگری ‏رفعت بخشیده و همچنین بعضی روزها و ‏ماه ها را بر سایرین برتری داده است. من ‏جمله: این ده روز اول از ماه ذی الحجه که ‏آن را از بهترین روزها...

کتابچه: ۲۰ نکته دربارهٔ پایداری پس از رمضان

این مطلب، خلاصه مجموعه‌ای است ‏درباره پایداری پس از رمضان و تعطیلات ‏تابستان؛ و از خداوند متعال خواستاریم که ‏این نوشته را سودمند گرداند و به همه ‏کسانی که در تهیه و نشر آن کمک کرده‌اند ‏پاداش خیر دهد.‏ 📗 عن...

کتابچه: ۲۱ نکته دربارهٔ روزهٔ ۶ روز شوال

شوال ماه مبارکی است، ماه طاعت و ‏عبادت است؛ نخستین ماه از ماه‌های حج ‏است، روزه‌ی شش روز این ماه سنت است ‏و کسی که اعتکاف در ماه رمضان را از ‏دست داده می‌تواند در این ماه به اعتکاف ‏بنشیند، کما این ماه ماه از...