علمی که باید به نزد مردم برده شود

علمای قرون متاخر از روی خودبزرگ‌بینی دروغین و ادعای توخالی گرفتار عادتی بد شده‌اند و آن این است که مانند تاجران که در دکان خود می‌نشینند، در خانه‌ها و مساجد خود منتظر این هستند که مردم به نزدشان بیایند تا به آن...