کتاب بینش: تقویت خودمراقبتی کودکان در عصر دستگاه‌های هوشمند

در این کتاب، پژوهشگر علوم تربیتی، خانم نوره بنت مسفر سعد القرنی به بخشی مهم از زندگی کودکان امروزی می‌پردازد، که عبارت است از پرورش خودمراقبتی در درون کودک. ویژگی مثبتی که هر یک از والدین امید دارند تا آن را در نهاد کودک خود پرورش دهند، تا وی برای مواجهه و رویارویی با عصری که در آن زندگی می‌کند آمادگی کامل داشته باشد؛ عصری که عصر سیستم‌های هوشمندی است که در دسترس همگان از کوچک و بزرگ است و مفاهیم آن با فشردن تنها یک دکمه منتشر می‌شوند.

(از مقدمهٔ ناشر)

???? عنوان کتاب: تقویت خودمراقبتی کودکان در عصر دستگاه‌های هوشمند

???? نویسنده: نوره القرنی

???? مترجم: واحد ترجمهٔ بینش

???? تعداد صفحات: ۱۳۶

تهیه شده در مرکز مطالعات اسلامی بینش

دانلود کتاب:

تقویت خودمراقبتی کودکان در عصر دستگاه‌های هوشمند