ضوابط عزلت و مخالطت با مردم هنگام اوج فتنه‌ها

هنگام فتنه‌ها و شدت گرفتن آن با نگاه به دو مساله می‌توان دانست که عزلت برای مومن بهتر است یا مخالطت: نخست: نگاه به تاثیری که مومن می‌تواند بر فتنه بگذارد: برخی از مردم نسبت به فتنه‌ای که رخ داده علم و درا...