سخت‌ترین عبادت!

شکی در این نیست که پایبندی به نماز در اوقات آن و روزه‌ی رمضان و ادای زکات و دیگر «عبادات شعائری» که الله تعالی ما را به انجامش مکلف نموده مستلزم تلاش و مخالفت با هوای نفس و شهوت‌های آن است؛ نفسی که به آسایش و ر...

بحرانِ ما، بحرانِ ایمان است

منظورم از بحران ایمان، خودِ یقین به وجود الله سبحانه و تعالی یا تسلیم و ایمان به ملائکه‌ی او و کتاب‌ها و پیامبرانی که فرستاده و روز قیامت و قضا و قدر خیر و شر نیست. منظور اثر این ایمان در رفتار و انعکاس آثار یق...