نام‌های الله متعال محدود به نود و نه اسم نیست

آیا نام‌های الله تعالی فقط نود و نه اسم است؟ یا الله نام‌های بیشتری دارد؟ الحمدلله بخاری (۲۷۳۶) و مسلم (۲۶۷۷) از ابوهریره ـ رضی الله عنه ـ از ابوهریره ـ رضی الله عنه ـ روایت کرده‌اند که رسول الله ﷺ فرمودند: «...