مانعِ هوای نفس

یکی از حقایق قرآنی این است که هرکس مخالف حقی باشد که وحی آورده، پیرو هوای نفس است: {فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ} (پس اگر تو را اجابت نکردند بدان که تنها از هو...