برای نسل فردا: من کیستم؟

سؤال «طلال» که در آغاز کتاب آوردم موضوعات متعددی را در خود داشت که یکی از مهم‌ترین‌هایش این سؤال است: من کیستم؟ چه خواهم شد؟ و چه باید باشم؟ این پرسش‌ها را می‌توان نگرانی هویتی یا پرسش‌های هویتی نامید که از مهم...

چرا عید قربان برای اهل سنت فارسی زبان حیاتی است؟

بی‌راه نیست اگر بگویم عید قربان برای ما اهل سنت ایران و دیگر فارسی زبانان سنی مذهب بیش از دیگر مسلمانان مهم و حیاتی است. موضوع هویت چند میلیون سنی فارسی زبان است که بین سه جریان قدرتمند و صاحب رسانه و ثروت، بای...