کتابچه: ریشهٔ اسلامی بیمارستان‌های نوین

بیمارستان، نتیجه‌ی مهم بخش بزرگی از توانایی و تفکری بود که ‏تمدن‌های اسلامی، پی در پی در توسعه هنرهای پزشکی سرمایه گذاری ‏کردند. چون بیمارستان‌ها – در دوران قدیم نیز همانند امروز- در ‏بردارنده‌ی مدرسه‌ها و کتابخانه‌های پزشکی بودند.‏

پزشکان بزرگ، روش‌های اجرای علوم کسب شده را که بر روی ‏مریض‌ها انجام می‌شد، به کارآموزان یاد می‌دادند. و بیمارستان برای ‏کارآموزان امتحان برگزار می‌کرد و برای آنها گواهی صادر می‌کرد، ‏بیمارستان همچون مؤسسه‌ای برای انتشار علوم پزشکی، درمان بیماری‌ها ‏و توسعه و انتشار آموزه‌های پزشکی به ایفای نقش می‌پرداخت…

📗 عنوان کتابچه: ریشهٔ اسلامی بیمارستان‌های جدید

📝 نویسنده: فرج عصام

🖊 ترجمه: واحد ترجمهٔ بینش

📑 تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

دانلود:

Bimarestanha