توضیحی بر مفهموم تَطَیُّر یا شوم‌انگاری

کامل‌ترین تعریف برای تَطَیُّر (شوم‌انگاری) چنین است: شوم دانستنِ عملی چیزی دیدنی یا شنیدنی یا دانستنی بدون آنکه ارتباطی قَدَری میان آن پدیده و زیانی که انتظار می‌رود وجود داشته باشد. این تعریف در اصل از سخن اب...

آثار گناه (بر اساس سخنان ابن قیم)

۱ـ محروم شدن از علم: علم نوری است که الله در قلب بنده می‌اندازد و معصیت، این نور را خاموش می‌کند. هنگامی که شافعی در برابر مالک نشست و نزد وی خواند، مالک از هوش و نبوغ و کمال فهمش به شگفت آمد، پس گفت: می‌بینم ...

سه گام برای درمان ضعف ایمان

اینکه پدیده‌ی ضعف ایمان نیاز به توجه، شناخت اسباب و روش‌های درمان دارد گزافه گویی نیست. آنچه در زندگی روزمره‌ در جوامع اسلامی شاهد آن هستیم آشکارا به شیوع این بیماری خطرناک در نفس انسان‌ها و نفوذ در  دل‌ها اش...

حجاب‌های دهگانه میان بنده و پروردگار (برگرفته از سخنان امام ابن قیم)

حجاب اول: جهل نسبت به پروردگار یعنی اینکه بنده، خداوند خود را به درستی نشناسد یا اینکه درک اشتباهی از او در ذهن داشته باشد. آنکه او را دوست ندارد او را نشناخته و آنکه او را نشناخته نیز ممکن نیست او را دوست بدا...