کتاب: بدعت بازنگری در فهم نصوص

این کتاب: روش فهم درست مفهوم آیات قرآن کریم را توضیح می‌دهد و رویکرد «اهل تأویل» را نقد می‌کند. اختلاف بر سرِ تحریف معنای نصوص و تاویل بیجای آن، نبردی است قدیمی است که از دوران صحابه ـ رضوان الله علیهم ـ و هنگام پدید آمدن خوارج آغاز شد. این گرایش انحرافی، همواره در طول تاریخ اسلام پابرجا بوده است  و کسانی بوده‌اند که می‌خواستند نصوص شرعی را بر خلاف فهم اصحاب پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ  تفسیر کنند و بفهمند. نویسنده در این کتاب ارزشمند، ضمن بیان تاریخچۀ این رویکرد بدعت‌آمیز، مبانی عقیدتی آن را بررسی می‌کند و مسلمانان حقیقت‌جو را به شیوۀ صحیح درک و تفسیر پیام آسمانی قرآن رهنمون می‌گردد. وی در ابتدا اهمیت تسلیم در برابر نصوص شرعی و پذیرش آن را خاطرنشان می‌سازد و سپس چگونگی تسلیم سلفِ صالح در برابر نصوص شرعی را توضیح می‌دهد؛ در ادامه، نمونه‌هایی از انحراف متقدّمان را در فهم نصوص نقل می‌کند و زیرساختهای فکری و عقیدتی آنان را عیان می‌نماید. دیگر مطالب کتاب عبارتند از: نتایج قرائت معاصر از نصوص، اصطلاحات غریب و جدید در رویکردهای تأویلی و همچنین اصول و قوائد اهل‌سنت در فهم نصوص شرعی.


شناسنامه‌ی کتاب:

بدعت بازنگری در فهم نصوص

نویسنده : محمد صالح المنجد

مترجم : محمد امین عبداللهی

منبع: کتابخانه‌ی قلم


دانلود:

word pdf