کتاب: رقایق قرآن (چگونه با قرآن دل‌هایمان را نرم کنیم؟)

از بدترین نتایج فشارهای شهری معاصر، قسوت قلب و سنگدلی است که در قلب‌ها نفوذ می‌کند. ایمان خدشه‌دار می‌شود و آرامش درونی از بین می‌رود، تا آن که تبدیل به امری شایع و فراگیر می‌شود.
 
آیا زمان آن فرا نرسیده که از نابودی معاصر جان‌ها دست کشیده و جان‌هایمان را با نسیم ایمان طراوت بخشیم؟
 
آیا وقت آن نرسیده است که قلب‌هایمان را با قرآن رقت دهیم؟

 
قرآن همان چیزی است که سبب تزکیه‌ی نفس، رقت دادن قلوب، تصفیه‌ی جان‌ها و نجات دادن آن‌ها از سنگینی زمین می‌شود.
 
این استنباط شخصی یا یک نظر فردی نیست، بلکه حقیقتی است که قرآن خود به بر آن دلالت دارد…
 
(از مقدمه‌ی کتاب)
 
???? عنوان کتاب: رقایق قرآن (چگونه با قرآن دل‌هایمان را نرم کنیم؟)
 
???? نویسنده: ابراهیم السکران
 
???? ترجمه: پدرام اندیش
 
???? تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه
دریافت کتاب: