کتاب: سخنان آراسته

با وسیع‌تر شدن دایرهٔ جدل فکری و گسترش میدان‌های آن، به سادگی متوجه سخنان و ادعاهایی می‌شوی که همراه با این درگیری‌های فکری پی در پی تکرار می‌شوند و در نتیجه ـ آگاهانه یا ‏نا آگاهانه ـ تبدیل به ابزاری برای استدلال در عرصهٔ جدل و مناقشه شده است. ‏

این مقوله‌ها به شکل‌های گوناگونی مطرح می‌شود اما در صورت تامل همهٔ آن‌ها به محورهایی خاص ‏برمی‌گردد که سعی در تغییر اندیشه‌های موثر اصلی دارد. برای سهولت انتقال این اندیشه‌ها و جای ‏گرفتن آن در ذهن مخاطبان، آن را در جمله‌ای خلاصه و مختصر جا می‌دهند که نظر به وضوح و ‏مستقیم بودن پیام و سادگی استدلالِ موجود در آن، نوعی اطمینان را نسبت به درستی این‌گونه ‏سخنان القا می‌کند که به آسانی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. اما مشکل وقتی پیش می‌آید که این‌گونه ‏سخنان حاوی معانی باطل یا مبهمی هستند که راه را برای عبور برخی از انحرافات فکری گوناگون باز ‏می‌گذارند.

این ادعاها همان چیزی است که آن را «سخنان بنیان‌گذار انحراف فکری معاصر» دانسته‌ایم.

(از مقدمهٔ کتاب)

📗 عنوان کتاب: سخنان آراسته (مقوله‌های بنیان‌گذار انحراف فکری معاصر)

📝 نویسندگان: عبدالله العجیری – فهد العجلان

🖊 مترجم: احمد معینی

📑 تعداد صفحات: ۵۵۰ صفحه

دانلود:

SokhananeAraste