کتابچه: ۲۰ نکته دربارهٔ پایداری پس از رمضان

این مطلب، خلاصه مجموعه‌ای است ‏درباره پایداری پس از رمضان و تعطیلات ‏تابستان؛ و از خداوند متعال خواستاریم که ‏این نوشته را سودمند گرداند و به همه ‏کسانی که در تهیه و نشر آن کمک کرده‌اند ‏پاداش خیر دهد.‏

📗 عنوان کتابچه: ۲۰ نکته دربارهٔ پایداری پس از رمضان

📝 نویسنده: شیخ محمد صالح المنجد

🖊 مترجم: واحد ترجمهٔ بینش

📑 تعداد صفحات: ۳۱

تهیه شده در مرکز مطالعات اسلامی بینش

دانلود:

۲۰ نکته دربارهٔ پایداری پس از رمضان