معرفی کتاب

مختصری دربارهٔ کتاب «پرسش‌های ایمانی کودکان»

کتاب «پرسش‌های ایمانی کودکان» از عبدالله رکف و چاپ مرکز دلائل به یکی از جوانب اساسی تربیت یعنی جانب ایمانی و عقیدتی در پرورش کودک مسلمان پرداخته چرا که پایه‌گذاری بنیان عقیدتی، رکنی مهم در فرایند تربیت است. این...

نگاهی به کتاب «سلطهٔ فرهنگ غالب»

سلطة الثقافة الغالبة (سلطهٔ فرهنگ غالب) مولف: ابراهیم بن عمر السکران ناشر: دار الحضارة للنشر والتوزیع چاپ اول، ۱۴۳۵ هجری قمری کتاب پیش رو یکی از قضایای بزرگی را که امت مسلمان در دوران ما از آن رنج می‌برد مو...