ضروری نیست!

  ضروری نیست که درباره‌ی هر اتفاق یا مسئله یا مشکلی صاحب‌نظر باشی. و اگر در مورد چیزی نظری داشتی حتما لازم نیست که آن را ابراز کنی. و اگر خواستی آن را ابراز کنی ضروری نیست که برای هرکس یا در هر مناسب...

کتاب قواعد فهم عقيده و رفتار با مخالف

این کتاب: اصول مطالعه و درک دیدگاه‌های دینی را بیان کرده و آداب برخورد با مخالفین و منتقدین را آموزش می‌دهد. گفت‌وگوی آرام و منطقی بهترین شیوه‌ برای مناظره و احتجاج‌های دینی است که در کلام‌الله مجید و سنت حسنه ...